2008-04-09

Ingen kommer undan politiken

Svenska myndigheter och statligt ägda bolag har en fantastisk historia när det gäller stora IT-projekt. Om man med fantastisk menar fullkomligt horribel. Inte nog med att SJ, Telia (håll i hästarna, vi pratar om Telia före utförsäljningen), Posten och många andra plöjt ner miljarder i projekt som varit dödfödda, nu har även Försäkringskassan (CS) sällat sig till den illustra samling av statliga bredarslen som föder inkompetenta konsulter genom att starta och driva projekt som de inte har koll på för fem öre.
Hurra!
Och inte nog med det - man ska trycka in SAP också.

.... S? A? P?

Ja, vi undrar här också. SAP? Det känns skönt att Försäkringskassan kan göra riktigt kompetenta teknikval. System som inte kräver att man knappar in bokstavskoder i terminalfönster för att utföra administrativa rutiner är inte riktiga system förstås. Jante.org rekommenderar alla att ta ut sin eventuella innestående föräldraledighet redan nu. När SAP-implementationen väl kommer igång kommer det att vara högst osannolikt att det går att hitta de siffrorna om man inte känner till den unika nyckel som lagrats i den hemliga masterdatakällan som någon tappat bort. Tillsammans med Ericssons möjlighet att rapportera effektivt förmodligen.

För inte alltför länge sedan föreslog Svegfors att man skulle införa en e-tsar (Regeringen) för att reda ut den här typen av situationer. Som det ser ut just nu är sannolikheten väldigt hög att personen ifråga är en människa med två vänsterfötter, något mindre hjärna än en mellanpudel och försedd med rejält sittfläsk. Det är närmast överraskande att inte Margareta Winberg fick det jobbet.

No comments: