2008-04-18

Håkan Roswall är vår idol

Som tjänsteman agerar man på sitt tjänsteansvar. Det sitter i ryggmärgen. Det ska inte spela någon roll om man förhandlar om andra arbeten.(CS)

Först skrev vi en lång och underhållande text om det här. Men sen insåg vi att det inte behövs. Det är som taget ur en av Leif GW Perssons nidskrifter om det svenska rättsmaskineriet. Ity egenintresset icke existerar hos den som är i statens tjänst. Det vet vi ju.

No comments: